Drie genomineerden ‘MVO-manager van het jaar’ bekend

17-09-2012

Emma Coles (Ahold), André Veneman (AkzoNobel) en Annette van Waning (Vebego) zijn genomineerd als ‘MVO-manager van het jaar’. Een deskundige jury heeft hen uit 38 deelnemers geselecteerd voor de titel. De verkiezing is een initiatief van advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV, ondernemersorganisatie VNO-NCW en tapijttegelfabrikant Interface. Op 20 november wordt uit deze drie genomineerden op het National Sustainability Congres de winnaar verkozen.

Emma Coles (Ahold) heeft in relatief korte tijd MVO intern geborgd door de ontwikkeling van regionale governancestructuren. Met een bijzondere focus op het retail aspect (onder andere het uitbannen van plastic tasjes, het verduurzamen van productlijnen, het voorkomen van energieverspilling in de winkels en het stimuleren van gezonde eetpatronen bij consumenten) brengt Emma Coles duurzaamheid dichter naar de consument. Daarnaast werkt zij in diverse internationale fora, zoals het Sustainability Consortium, aan transparantie, verdere verduurzaming van producten én bedrijfsvoering.

André Veneman (AkzoNobel) heeft door zijn jarenlange inzet als aanjager en vormgever AkzoNobel van doorsnee chemieconcern tot één van de wereldleiders op het gebied van duurzaamheid gebracht. Veneman speelt een belangrijke rol in ketenprocessen en levert unieke bijdragen aan internationale aspecten van MVO. Hij deelt zijn visionaire kennis over duurzaamheid en MVO in allerhande verbanden zoals het IDH (Initiatief Duurzame Handel dat zich via multistakeholder-coalities richt op het verduurzamen van internationale handelsketens). Daarnaast heeft hij ook andere onderdelen van AkzoNobel (zoals de inkoopfunctie) voor het thema duurzaamheid gewonnen waardoor MVO in de gehele strategie is verweven. Een aanzienlijk deel van de bedrijfsomzet wordt inmiddels behaald uit de zogenaamde Eco-premium productlijn.

Milieuvriendelijk opereren in de schoonmaaksector is voor Annette van Waning (Vebego) vanzelfsprekend. Vanuit die basis heeft zij bij Vebego (een familiebedrijf dat zich vooral richt op schoonmaak- en uitzenddiensten) vooral ook de sociale kant van MVO op een unieke wijze vormgegeven. Alle aspecten komen samen in Vebego-dochter Hago NEXT, een nieuw duurzaam schoonmaakconcept waarin alles draait om de schoonmaakmedewerker, duurzame inzetbaarheid en persoonlijke groei van medewerkers, ook aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Van Waning is de daadkrachtige en enthousiaste gangmaker en ambassadeur van deze visie.

Stemmen via LinkedIn
Leden van de LinkedIn groep MVO professionals kunnen vanaf 1 oktober gedurende 2 weken stemmen op de drie genomineerden. Hun stem weegt voor 60 procent mee in het eindoordeel. Op het Nationaal Sustainability Congres op 20 november, het grootste jaarlijkse congres op het gebied van MVO en duurzaamheid, stemmen de bezoekers op hun favoriete kandidaat. Deze stem weegt voor 40 procent mee.

De verkozen MVO-Manager van het Jaar 2012 wint, naast de bokaal, een geheel verzorgd weekend voor 2 personen in het duurzaamste hotel van Nederland: Green Meet*s te Erica.

Het is voor de eerste keer dat de MVO-verkiezing van het jaar wordt georganiseerd.

Samenstelling
De jury bestaat uit zes deskundigen uit het MVO-veld:

 • Frits de Groot, teammanager Milieu, Energie, Ruimtelijke Ordening, Transport en Infrastructuur bij VNO-NCW;
 • Ton van Keken, COO bij InterfaceFLOR Europe;
 • Willem Lageweg, directeur MVO Nederland;
 • Folkert van der Molen, marktmanager milieu en duurzaamheid bij Royal HaskoningDHV;
 • André Nijhof, associate professor European Institute for Business Ethics bij Nyenrode University;
 • Farah Karimi, algemeen directeur Oxfam Novib.

Argumentatie
De jury heeft bij de beoordeling verschillende aspecten meegewogen:

 • Het hebben van aantoonbare wapenfeiten/resultaten waaraan de kandidaat zelf heeft bijgedragen;
 • Het afdekken van onderwerpen over de gehele breedte van MVO (people, planet, profit), daarbij rekening houdende met relevantie en materialiteit
 • Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van MVO in de sector / samenleving
 • Het optreden als interne aanjager van MVO;
 • Het zijn van drijvende kracht voor de MVO-prestaties van de onderneming;
 • Het hebben van een duidelijke (strategische) visie/ambitie voor de toekomst
 • Het goed balanceren tussen wensen van (externe) stakeholders en de doelen van het eigen management
 • Het actief extern activeren van verduurzaming van de keten waarin het bedrijf opereert.

Daarnaast heeft de jury bij de selectie van de genomineerden ook gelet op enige diversiteit in de sectoren, de markten en het type organisatie waar de kandidaten werkzaam zijn.