Criteria voor de jury

De jury weegtĀ bij de beoordeling verschillende aspecten mee:

  • Het hebben van aantoonbare wapenfeiten/resultaten waaraan de kandidaat zelf heeft bijgedragen;
  • Het afdekken van onderwerpen over de gehele breedte van MVO (people, planet, profit), daarbij rekening houdende met relevantie en materialiteit;
  • Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van MVO in de sector / samenleving;
  • Het optreden als interne aanjager van MVO;
  • Het zijn van drijvende kracht voor de MVO-prestaties van de onderneming;
  • Het hebben van een duidelijke (strategische) visie/ambitie voor de toekomst;
  • Het goed balanceren tussen wensen van (externe) stakeholders en de doelen van het eigen management;
  • Het actief extern activeren van verduurzaming van de keten waarin het bedrijf opereert.