Genomineerden 2014

Uit de 19 deelnemers heeft de jury de volgende 3 genomineerd voor de titel ‘MVO Manager van het Jaar 2014’:

carolaCarola Wijdoogen, directeur Duurzaam ondernemen/CSR Nederlandse Spoorwegen

Carola is sinds 2006 werkzaam bij de Nederlandse Spoorwegen en werd in 2010 benoemd in deze functie. In 2014 rondde zij de grootste aanbesteding van groene stroom in de Nederlandse geschiedenis af. Met als belangrijkste eis dat het nieuwe groene stroom betreft. Daardoor zal het aantal windparken in Nederland verdubbelen en geeft ze een belangrijke invulling aan het Energie akkoord. Ook staat Carola aan de wieg van de eerste milieu winst- en verliesrekening gepubliceerd door NS en heeft zij in 2014 bijzondere resultaten behaald op het onderwerp ‘verbinden & ontmoeten’, onder meer met de FlirtCoupé en het Jobcarving project. Carola heeft als ambitie om een systeemverandering in Nederland en Europa teweeg te brengen die tot een hoger aandeel duurzame energie leidt. Daartoe gaat de NS samen met andere energie-intensieve bedrijven de opgedane kennis en ervaring uit circulaire inkooptrajecten delen.

koenKoen Eising, Manager CSR Alliander

Koen jaagt voortdurend innovaties aan, zoals de investeringen in decentrale netwerken die de noodzakelijk zijn om de energietransitie in Nederland te faciliteren. Zo heeft hij Groene Netten opgestart, een samenwerkingsverband tussen infrabeheerders op circulair beheer van energienetten. Tot zijn recente prestaties behoren ook een innovatieve aanbesteding voor de Slimme Meter, het ondersteunen van mensen bij het behalen van een startkwalificatie en het partnerschap met Ambitie2020 en Springtij. Door zowel intern als binnen de markt en sector een sterke ambitie op het gebied van MVO neer te zetten en waar te maken, heeft Koen de positie van Alliander op het gebied van MVO en transparantie versterkt. Zijn ambitie is om Alliander door te ontwikkelen als wereldvoorbeeld voor maatschappelijk ondernemen in 2020, met als kernonderwerpen de energietransitie, eigen energie- en grondstofgebruik en sociaal betrokken ondernemen.

  twitter 

inkapieterInka Pieter, directeur MVO en Milieustrategie KLM

Inka heeft binnen KLM diverse functies bekleed. Haar inzet heeft er mede voor gezorgd dat het KLM Takes Care programma inhoud heeft gekregen en is geconcretiseerd met behulp van road maps. Inka organiseert jaarlijks een KLM Week van de Duurzaamheid waarin medewerkers worden betrokken bij de doelstellingen. Onder Inka heeft KLM grote stappen gezet in het gebruik van biobrandstoffen op vluchten naar New York en sinds 2014 ook naar Aruba en Bonaire. Door cofinanciering van de ontwikkeling van biobrandstoffen kunnen grote bedrijven hun personeel duurzaam laten reizen met KLM. Dankzij de inzet van Inka is Air France-KLM in 2014 voor de 10e keer de beste luchtvaartmaatschappij en (industry sector leader) in de Dow Jones Sustainability Index.

twitter