Genomineerden 2015

De jury heeft de volgende 3 kandidaten genomineerd voor de titel ‘MVO Manager van het Jaar 2015’:

 

Birgitta-Kramer-2014-aBirgitta Kramer, Manager Duurzaamheid bij Vitens

Heeft veel bereikt binnen Vitens en in de totale drinkwatersector die tot voor kort zelden het nieuws zocht. Zo heeft Vitens de discussie aangezwengeld over de grondwaterkwaliteit in Nederland door zich in het politieke debat over schaliegas te mengen. Birgitta zet zich in voor de beschikbaarheid van kraanwater op straat en in de horeca via de campagne ‘Overal Kraanwater Graag’. Ook de campagne op het gebied van het besparen van energie door korter te douchen, in samenwerking met een NGO en een bedrijf viel op. Daarnaast heeft ze gewerkt aan initiatieven van Vitens om de waterketen te verduurzamen en circulair denken te bevorderen. Zo leidde ze onder meer de transitie van Vitens naar 100% groene Nederlandse windenergie,  en werkte aan de terugwinning van grondstoffen zoals methaangas, kalk en humuszuren, die vrijkomen bij waterwinning.

 

 

Harry-HofmanHarry Hofman, MVO manager bij Strukton

Is vanuit Strukton heel actief in de sector. Zo is hij onder andere één van de aanjagers geweest van de Esco’s, waardoor een gemeente bijvoorbeeld het onderhoud van een zwembad kan uitbesteden aan een organisatie die besparingen bereikt door energiemaatregelen. Verder is hij actief in het debat over vernieuwing van de business modellen in de bouw. Verdienstelijk is dat hij zich actief inzet voor het verduurzamen van de betonketen. Onder meer bij de ‘Green Deal Verduurzaming Betonketen’ (waarvan hij ook de voorzitter is), beter bekend als ‘Groen Beton’. Dit is een belangrijke innovatie, vanwege de hoge uitstoot van het broeikasgas CO2 bij de betonproductie.

 

 


fokko_nieuwFokko Wientjes, Vice-President Corporate Sustainability & Public Private Partnerships bij DSM

Hij heeft duurzaamheid binnen DSM ontwikkeld van ‘Corporate Responsibility’ naar een strategische drijfveer. Duurzaamheid is nu één van de 4 strategische pilaren. Ook heeft hij het bewustzijn vergroot rondom het strategisch belang van transformatieve Publieke Private Partnerschappen door de complementaire competenties samen te brengen om de grote maatschappelijke uitdagingen samen aan te gaan.  Hij heeft het partnerschap met het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties en Unicef opgericht. Fokko is DSM afgevaardigde van het World Economic Forum en World Business Council on Sustainable Development. Daarnaast heeft hij verschillende bestuursposities binnen organisaties op het gebied van duurzaamheid zoals co-initiator Worldconnectors SDG movement, Executive committee Scaling Up Nutrition, True Price Foundation en International Advisory Board Maastricht University Economics & Business school.