Wie wordt de MVO manager van 2012?

02-04-2012

Advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV, ondernemersorganisatie VNO-NCW en tapijttegelfabrikant Interface dagen eindverantwoordelijken voor MVO en duurzaamheid uit om de titel ‘MVO-manager van het jaar’ in de wacht te slepen. De verkiezing wordt dit jaar voor het eerst georganiseerd. Vanaf 2 april kunnen MVO-managers zich aanmelden en op 20 november wordt de winnaar bekendgemaakt tijdens het National Sustainability Congres.               

Inspiratie voor branche

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) heeft het afgelopen decennium een prominente positie gekregen in het bedrijfsleven en bij (semi-)overheidsorganisaties. Folkert van der Molen, marktmanager milieu en duurzaamheid bij Royal HaskoningDHV en initiatiefnemer van de verkiezing: ‘Het beroep van de MVO-manager is volwassen geworden. Door deze verkiezing brengen we al hun inspanningen en resultaten in kaart. Dat levert weer inspiratie op voor vakgenoten met als resultaat: betere MVO-prestaties van organisaties en meer aandacht voor MVO.’

Criteria
Deelname is voorbehouden aan functionarissen bij organisaties die eindverantwoordelijk zijn voor MVO of duurzaamheid in de volle breedte en daarover rapporteren aan de directie. Denk aan mensen met bijvoorbeeld de functie van MVO-manager, manager sustainability, CSR-manager of manager duurzaamheid. Ook mensen die MVO combineren met andere vakgebieden komen in aanmerking, bijvoorbeeld een manager corporate communicatie of een manager KAM/HSE.

Deelname
Iedereen die denkt in aanmerking te komen voor de titel kan zich tot 1 juli aanmelden via www.mvomanagervanhetjaar.nl. Uit de aanmeldingen nomineert de jury drie kandidaten. Leden van de LinkedIn groep MVO professionals kunnen vanaf 1 juli stemmen op de kandidaten. Hun stem weegt voor 60 procent mee in het eindoordeel. Op het Nationaal Sustainability Congres, het grootste jaarlijkse congres op het gebied van MVO en duurzaamheid, stemmen de bezoekers op hun favoriete kandidaat. Deze stem weegt voor 40 procent mee.

Jury
De jury bestaat uit zes deskundigen uit het MVO-veld:

  • Frits de Groot, teammanager Milieu, Energie, Ruimtelijke Ordening, Transport en Infrastructuur bij VNO-NCW;
  • Ton van Keken, COO bij Interface Europe;
  • Willem Lageweg, directeur MVO-Nederland;
  • Folkert van der Molen, marktmanager milieu en duurzaamheid bij Royal HaskoningDHV;
  • André Nijhof (associate professor European Institute for Business Ethics bij Nyenrode University;
  • Farah Karimi, algemeen directeur Oxfam Novib.

Dagblad De Telegraaf en MVO-magazine P+ zullen optreden als mediapartners van de verkiezing.