In gesprek met Birgitta Kramer, MVO-manager van het Jaar

13-09-2016

Magazine TGTHR ging in gesprek met Birgitta Kramer, MVO-manager van het Jaar: ‘Het is vreemd, hoe onbekend we zijn met de grond onder onze voeten’

kramerIn het discours rondom duurzaamheid passeren veel onderwerpen de revue, maar het thema ‘ondergrond’ is daar zelden één van. Gek eigenlijk, want bodem en ondergrond spelen een niet te onderschatten rol in ons dagelijks leven. De kwaliteit van de bodem is bijvoorbeeld van cruciaal belang voor een veilige voedsel- en drinkwatervoorziening.

Het water in onze bodem is – veel meer dan het oppervlaktewater – een ideale bron en Waterbedrijf Vitens gebruikt dan ook voor het overgrote deel dit water voor de levering aan haar klanten. Het wordt van enkele tientallen tot zo’n tweehonderd meter diepte uit de bodem opgepompt en is van nature goed beschermd tegen verontreinigingen. Bovendien heeft het een vrijwel constante temperatuur van circa 10 graden. De natuurlijke bescherming van grondwater is echter niet absoluut. Met het regenwater infiltreren allerlei stoffen via het oppervlak in de ondergrond. Het gaat dan onder meer om mest, bestrijdingsmiddelen uit de landbouw en chemicaliën uit de industrie.

Lees het volledige artikel