Dwingende rol overheid vereist in realisatie Sustainable Development Goals volgens Nederlandse MVO managers

17-11-2020

Uit onderzoek van duurzaamheidsadviesbureau Sustainalize blijkt dat Nederlandse duurzaamheidsmanagers de progressie op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in het bedrijfsleven onvoldoende vindt. Om de Sustainable Development Goals (SDG’s) in 2030 te behalen, is een dwingende rol vanuit de overheid met wet- en regelgeving cruciaal.

Eind 2000 bracht de Sociaal-Economische Raad (SER) een advies uit over maatschappelijk (verantwoord) ondernemen: ‘De Winst van Waarden’; het eerste van meerdere SER-adviezen op dit terrein. De insteek van het advies destijds, was ondernemingen stimuleren en uitdagen om verdere invulling te geven aan de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid. Sustainalize onderzocht de progressie die er in het Nederlandse bedrijfsleven sinds die tijd geboekt is en de behoefte aan verdere versterking voor de ‘Decade of Action’.

De resultaten van het onderzoek worden vandaag gepresenteerd tijdens het Online Kristal-event 2020 dat geopend wordt door Mona Keizer, Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. De live talkshow wordt georganiseerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en accountantsorganisatie NBA,  dit jaar met een bijdrage van het jubilerende 20e Nationaal Sustainability Congres. Joop Joost Hietbrink van Sustainalize zal de onderzoeksresultaten bespreken met Mariëtte Hamer (voorzitter SER) en Herna Verhagen (CEO PostNL).

Uit het onderzoek onder de duurzaamheidsmanagers volgen enkele belangrijke conclusies:

  • In de samenleving is er de afgelopen jaren meer aandacht en bewustwording voor duurzaamheid ontstaan, aldus 85% van de duurzaamheidsmanagers. Dit is nog eens versterkt door de pandemie, vindt 40%. Een overgrote meerderheid (85%) vindt de geboekte progressie in de afgelopen 20 jaar echter onvoldoende.
  • Ondernemingen hebben in de afgelopen twee decennia al veel progressie geboekt. Vooral het in toenemende mate integreren van duurzaamheid in de strategie heeft volgens 52% van de duurzaamheidsmanagers daaraan bijgedragen. Driekwart (75%) denkt dat de aan deze strategie gekoppelde meetbare, ambitieuze maar realiseerbare prestatiedoelstellingen te gaan behalen.
  • Een rol van de overheid op het gebied van duurzaamheid middels wet- en regelgeving is cruciaal, zegt 55% van de duurzaamheidsmanagers.

Herman Wijffels, Nederlandse econoom en voormalig voorzitter van de SER (1999-2006): “Dit onderzoek maakt zichtbaar dat er deze eeuw al belangrijke stappen richting duurzaamheid zijn gezet, maar evenzeer dat er nog heel veel meer moeten volgen om te komen tot een economie die echt werkt voor mens en aarde.”

Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER: “In ons recente advies op het gebied van internationaal MVO pleiten we voor zowel verplichten door wetgeving als verbinden via multi stakeholder samenwerkingen, zoals bij de convenanten, waar bedrijven uit tien sectoren aan deelnemen. Deze twee versterken elkaar. Juist de combinatie leidt tot de meeste impact in de keten om risico’s voor mens en milieu te voorkomen of aan te pakken. Dat is belangrijk, want internationaal MVO draagt bij aan het bereiken van de Sustainable Development Goals. Deze doelen komen alleen binnen bereik als we er samen hard aan werken.”

Maria van der Heijden, directeur MVO Nederland: ‘’Dit onderzoek benadrukt de urgentie waar wij ons al jaren namens onze achterban voor inzetten; de overheid moet meer lef tonen, zodat de transitie naar een duurzame samenleving sneller gaat. In en buiten ons partnernetwerk zien we dat er steeds meer mensen staan te springen om bij te dragen. En dat er al veel gebeurt in de praktijk. Alleen voelen al die mensen zich vaak onvoldoende gesteund door de overheid. Het is tijd voor nieuw, toekomstbestendig beleid, zodat we de SDG- doelstellingen wél gaan halen.” 

Over het onderzoek

Het onderzoek bestond uit een online enquête, uitgestuurd naar circa 500 duurzaamheidsmanagers in Nederland, waarvan 125 de survey volledig hebben ingevuld. Het onderzoeksrapport is online beschikbaar op de website van Sustainalize.

Foto: UN Photo/Cia Pak